INTERVIEWS: (ENGLISH/SWEDISH)

 1. Aventure AB podcast: “Changing Crops for a Changing World | Science Together ep.1”. 3 February 2023. Youtube 
 2. Interview on wheat blast on Bangladesh national TV channel ATN news 2023. Youtube 
 3. Changing crops for a changing climate. Interview by Aventure AB 2023. Youtube
 4. Inauguration of future farms Lantmännen Svalöv, Sweden 2023.  Link to the video 
 5. Interview by Lantmännen research foundation. May 2022. Link
 6. Swedish radio (Sverigesradio P1). Interviewed on how to produce enough food in the changing climate. In Swedish. 26th November 2021 ”Så får vi tillräckligt med mat i en varmare värld med torka och översvämningar”. Podcast
 7. Lantbruksnytt. Interview in Swedish: “Value of genbank germplasm for disease resistance. 25 Dec 2021. Interview
 8. Lantbruksnytt. Interview in Swedish: “Drones can be used for fungicide applications”.27 May 2021. Interview


POPULAR SCIENCE INVITED TALKS: (ENGLISH/SWEDISH)

Target audience: Farmers, companies, advisors, society at large

 1. “New affordable methods for plant breeding” (2023). SLU Grogrund Meeting with Danish ministry (ministeriet för födervaror, landbrug og fiskeri), Sweden.
 2. “Plant breeding for improving food security” (2023). Fascination of Plants Day: What to eat in times of crisis?, PlantLink, Sweden
 3. ”Forskning och erfarenhet av drönare i växtförädling”, Demodag – farmers day (2023) Husshållningsskapet Halmstad
 4. “Från forskning till impact” (2023) Honorary lecture, new professor installation, SLU
 5. ”Utveckling av metodik för gradering med drönare” (2023) Mellansvenska konferensen, Örebro
 6. ”Phenotyping overview” (2023) Agroväst Skara, Sweden
 7. ”New breeding tools” (2022). Borgeby farmer event (fältdagar).
 8. “Doing research in the academia/industry interface” (2021) Lantmännen Lantbruk, Sweden
 9. “Analysis of official trials with drones” (2021) Ämneskommittén odlingsmaterial och ämneskommittéerna växtskydd och ogräs. Digital, Sweden
 10. “Phenomics for plant breeding” (2019), MariboHilleshög AB, Sweden
 11. “Plant breeding research” (2019), Aventure AB, Sweden
 12. “Phenomics for plant breeding” (2019). Seminar – Tech talks for plant phenotyping in the Nordic countries, Sweden
 13. “Bildanalysmetoder som ett hjälpmedel för växtförädlare”.Teknik för att säkra hög utsädeskvalitet. Gröna möten, Skara (2019)
 14. “Developing tools for germplasm characterization” (2018) Thailand genebank visit to Alnarp.
 15. “Winter wheat pre-breeding for disease resistance” (2017). Nordic-Baltic breeder’s meeting, Sweden
 16. ”Regional variation i resistens mot svartpricksjuka hos höstvetesorter”. Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 70. Rapport från växtodlings- och växtsyddsdagarna i Växjö (2017).
 17. “Spektralanalys för gradering av svampsmitta i vete” in the one day seminar “Smarta lösningar med ny sensorteknik och bildanalys – seminarium med fokus på växtskydd” (2017), Alnarp